222817702

Skepparen och maskinchefen ombord på ett motorfartyg

Skepparen och maskinchefen ombord på det stolta motorfartyget Drottningen började bråka om vems arbete som egentligen var det viktigaste ombord.
Skepparen ansåg förstås att hans arbete var det mest betydelsefulla, medan maskinchefen menade att utan honom skulle ju inget annat fungera.

För att avgöra tvisten sa skepparen en dag:
– Vet du vad vi gör? Vi byter jobb några timmar, så kan vi komma underfund med hur den andres arbete är.
Sagt och gjort. De bytte jobb för en dag.
Sex timmar senare ringde den förtvivlade skepparen upp till kommandobryggan nerifrån maskinrummet:
– Jag ger upp. Jag kan inte ens få den dumma maskinen att starta.
– Det är ingenting att bekymra sig om, svarade maskinchefen. Vi står på grund sen fem timmar tillbaka.

Kommentarer